ENGAGEMANG, KOMPETENS & KVALITET

TOTALPROJEKT AB

- PROJEKTLEDNING I PREMIUMKLASS -
DET PERSONLIGA FÖRETAGET MED GEDIGET ENGAGEMANG,
BRED KOMPETENS OCH FOKUS PÅ
TID, PRIS, KVALITET OCH MILJÖ.
VI HJÄLPER DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE, ENTREPRENÖR,
BOSTADSRÄTTSFÖRENING ELLER PRIVATPERSON MED DITT
PROJEKT FRÅN IDÉSTADIET TILL SLUTBESIKTNING

IT Management

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Design

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Development

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Marketing

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Projects

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Messenger Telegraph

This is a project you’ve worked on. Give this project a brief description.

Music application RockMe

This is a project you’ve worked on. Give this project a brief description.

Recruiting service Jobsy

This is a project you’ve worked on. Give this project a brief description.

Smart TV Global

This is a project you’ve worked on. Give this project a brief description.

Testimonials

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Patricia Hawks

Regina, CA

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Robert Sterling

San Jose, CA

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Patrick O’Brian

Seattle, WA

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Tim Jefferies

New York City, NY

Om oss

Vi arbetar med projekteringsledning, projektledning, byggledning, besiktningar samt som kontrollansvarig i såväl små som stora projekt. Våra kunder är fastighetsägare, entreprenörer, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner.

Vårt arbetssätt baseras på en tydlig struktur där vi i initialskedet drar upp riktlinjerna för projektet och säkerställer att krav och projektspecifika kriterier fastställs. Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre kan vi genom strategisk rådgivning minimera risken för eventuella (ändrings- och tilläggsarbeten och andra) oförutsedda händelser.

Därefter bistår vi vid avtalsförhandling och kontraktsskrivning för att säkerställa korrekt upprättade och i sin helhet juridiskt överensstämmande entreprenad-handlingar.

En viktig del i processen är att i ett tidigt skede ta fram och erbjuda  den bästa möjliga projektorganisationen för genomförandet. Tack vare vårt stora kontaktnät och väl valda samarbetspartners kan vi åta oss både små och stora projekt och hålla högsta kvalitet genom hela byggprocessen.

Det ger dig som beställare trygghet och kontinuitet genom hela projektet och borgar för bästa möjliga resultat.

© 2020  TOTALPROJEKT I UMEÅ AB