Byggledning i världsklass

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

Om oss

Vi arbetar med projekteringsledning, projektledning, byggledning, besiktningar samt som kontrollansvarig i såväl små som stora projekt. Våra kunder är fastighetsägare, entreprenörer, bostadsrättsföreningar samt privatpersoner.

Vårt arbetssätt baseras på en tydlig struktur där vi i initialskedet drar upp riktlinjerna för projektet och säkerställer att krav och projektspecifika kriterier fastställs. Ju tidigare vi kommer in i processen desto bättre kan vi genom strategisk rådgivning minimera risken för eventuella (ändrings- och tilläggsarbeten och andra) oförutsedda händelser. Därefter bistår vi vid avtalsförhandling och kontraktsskrivning för att säkerställa korrekt upprättade och i sin helhet juridiskt överensstämmande entreprenadhandlingar.

En viktig del i processen är att i ett tidigt skede ta fram och erbjuda  den bästa möjliga projektorganisationen för genomförandet. Tack vare vårt stora kontaktnät och väl valda samarbetspartners kan vi åta oss både små och stora projekt och hålla högsta kvalitet genom hela byggprocessen.

Det ger dig som beställare trygghet och kontinuitet genom hela projektet och borgar för bästa möjliga resultat.

© 2020  TOTALPROJEKT I UMEÅ AB